Školství


Kvalitní vzdělání pro příští generace

Zajistíme a rozšíříme podmínky pro kvalitní vzdělávání našich dětí 

  • postavíme novou moderní mateřskou školu v areálu Prokopa Holého
  • zřídíme dětskou skupinu pro nejmenší (jesle) pod správou města
  • vybudujeme výukově zábavní centrumpro školáky 
  • využijeme dotace a zmodernizujeme základní školy ve městě (tělocvičny, odborné učebny, bezbariérové přístupy)
  • vyhradíme parkovací místa před mateřskými a základními školami pro bezpečný odvoz dětí 
  • prohloubíme spolupráci místních škol s mikroregionem, zdejšími institucemi a zaměstnavateli pro budoucí prosperitu našeho města