Zdravotnictví


Není možné, abychom se báli jít do nemocnice

Zabráníme další devastaci městské nemocnice, rodinného stříbra našeho města

  • vytvoříme komplexní podmínky pro příchod nových kvalitních lékařů do nemocnice (služební byty, místa v MŠ, finanční podmínky…) 
  • aktivně podpoříme vznik nových soukromých ordinací ve městě (pediatrie, stomatologie, praktičtí lékaři)
  • postaráme se o návrat opět plně funkční s přátelským prostředím pro pacienty i zaměstnance
  • budeme pokračovat v modernizaci vybavení nemocnice
  • zrekonstruujeme komunikace v areálu nemocnice a jeho celkové oplocení