Životní prostředí


O svoje okolí musíme dobře pečovat

Skloubíme péči o město s ohledem na potřeby jeho obyvatel i přírody

  • zlepšíme péči o stávající zeleň a zajistíme novou výsadbu – KDE? 
  • vybudujeme nabíjecí stanice pro elektromobily
  • postaráme se o maximální úsporu energií s pomocí fotovoltaiky (moderní osvětlení)
  • obudeme dpovědně hospodařit vodou ve spolupráci s vodohospodáři
  • zahájíme proces rekonstrukce městských budov pro energeticku soběstačnost
  • zajistíme zvýšení četnosti svozu odpadu a rozšíření sezóny svozu bioodpadu
  • postaráme se o zvýšení dostupnosti kontejnerů na tříděný odpad