Sokol Čáslav
Masarykova 471/34, 286 01 Čáslav
OBNOVA SOKOLOVNY

Sokol Čáslav se snaží podnítit snahu o celkovou památkovou a technickou obnovu historické budovy. Jelikož se jedná o značné finanční prostředky je nutný zájem , ale  i spoluúčast  dalších institucí a složek státu. Vedle pravidelné údržby a dílčích stavebních úprav se jednota s pomocí města Čáslav rozhodla vyhotovit dokumentace stávajícího stavu. Tato dokumentace je prvním krokem k tomuto dlouhodobému cíli. Naším dalším krokem bude  zpracování investičního záměru a studie proveditelnosti záměru. Jsme si vědomi umělecko-historické hodnoty secesní budovy sokolovny a této obnovy se chceme aktivně zúčastnit.