Sokol Čáslav
Masarykova 471/34, 286 01 Čáslav
Oddíly

Karate

cvičíme tradiční pojetí SHOTOKAN KARATE (JKA); počet členů = 39; 5 trenérů; 10 nositelů STV DAN 

Pondělí + Středa – 17:30 – 19:00

Vladimír Gladkov

Telefon: 721 930 696

Email: vladimir.gladkov@mukolin.cz

Aleš Petr

Telefon: 725 457 894

Email: aleshap@email.cz


Věrná Garda Muži

zdravotní cvičení; posilovací cviky doplněno pohybovou aktivitou (tenis, bedminton); počet členů 6 – nečlenů 2 – 4

Pondělí: 18:00 – 19:30

Václav Hüttner

Telefon: 737 521 747

Email: venda.hita@seznam.cz


Věrná Garda Ženy

Jitka Sámelová

Telefon: 721 698 667


AEROBIK

Kondiční cvičení pro zdraví – prvky jógy, aerobikového cvičení, pilátes, posilování a strečink.

AEROBIK MIX – aerobikové cvičení + strečink.
FITBALLY – cvičení s míči (malé i velké), činky, posilování, strečink, zdravotní cvičení

Markéta Štěpinová

Telefon: 731 060 959

Email: Forsage@centrum.cz


GYMNASTIKA

Pondělí – Základy sportovní gymnastiky – všeobecný tělesný rozvoj.
Čtvrtek – Pokročilá gymnastická cvičení – rozvoj svalové síly, obratnosti a flexibility

Pondělí: 16:30 – 18:00

Jiří Pospíšil

Telefon: 774 842 024

Email: JURA.HTH@atlas.cz


RODIČE + DĚTI

Cvičení pro kojence, batolata a děti ve věku od 6 měsíců do 5 let za doprovodu rodičů. Vedeme děti k všestrannému rozvoji pohybového aparátu. SPORT HROU K RADOSTI Z POHYBU.

Úterý: 9:00 – 9:45 a 10:30 – 11:15

Eva Jiříková

Telefon: 728 014 324

Email: SokolcaslavRDPD@gmail.com


CVIČENÍ – PŘEDŠKOLNÍ DĚTI 

Pro děti od 4 do 7 let. Obsahem cvičebních jednotek je metodicky rozdělená a pestrá paleta pohybových aktivit, cviků, hudebně – pohybových, lokomočních i nelokomočních her. Sokolíci si osvojují základní cvičební průpravu, orientaci v prostoru a v kolektivu. Učí se ovládat své tělo na nářadích a s náčiním. Snahou cvičebních hodin není jen vtisknout dětem radostný pocit z pohybu a sportovní sounáležitosti, ale také motivovat ke zlepšování a samostatnému a aktivnímu plnění  úkolů a náplní her.

Úterý: 16:30 – 17:20

VŠESTRANNOST – MLADŠÍ ŽACTVO 

Pro žactvo od 7 do 10 let. Náplní oddílu je všestranná sportovní průprava pro děti věku 7 -10 let.  Mladí sokoli se zdokonalují v tělesné obratnosti, osvojují si základní gymnastické úkony, seznamují se s širokou škálou sportovních disciplín a adaptují se na kolektivní souhru.  Všestrannost v naší jednotě je o něco více zaměřena na skupinu kolektivních míčových sportů jako např. basketbal, volejbal, florbal a fotbal. Na letním cvičišti bude dán prostor atletice popřípadě i  plávání. Mladým sokolům se již představuje zdravá soutěživost s důrazem na fair-play. Po první polovině cvičebního roku se pravidelně zúčastňují župních přeborů. 

Úterý: 17:30 – 18:30

Lukáš Janota

Telefon: 705 104 116

Email: lucas.janot@centrum.cz


ODDÍL LOUTKOVÉHO DIVADLA – Dr. Tyrš

Nově založený  soubor Dr. Tyrš se věnuje historickému pojetí lidového loutkového divadla s tradičními dřevěnými marionetami a komorní kukátkovou scénou. Repertoár je složen z klasických her pro děti a dospělé a z historických her klasických autorů mimo jiné i z řad sokolů. Publikum pro naše hry máme převážně vlastní, neboť každý sokol má ve své členské legitimaci i abonmá na všechna představení souboru. Soubor Dr. Tyrš podniká představení na kulturních akcích i mimo svou stálou scénu a je v tomto velice flexibilní.       Zkoušky jsou pravidelně jednou týdně ve slavnostní  síni sokolovny, vždy s ohledem na aktuální stav studované hry. Zkoušky se skládají z části čtené, později mluvené a loutkovodičské. Po nastudovaní textu a scénáře přichází na řadu  někdy zdlouhavá vodičská průprava. Přidávají se ruchy,  a hudební doprovod, který doplňuje celkové aranžmá představení. Jedna hra, pokud je již upraven scénář na míru pro soubor, trvá zpravidla nazkoušet 2 až 3 měsíce.     Soubor je nyní otevřen pro nové členy s hbitými prsty a prořízlými ústy ve věku od 14 let. 

Nazdar

Lukáš Janota

Telefon: 705 104 116

Email: lucas.janot@centrum.cz


NOHEJBAL

Petr Rackovský

Telefon: 776 245 430


STOLNÍ TENIS

Tréninky, příprava na mistrovská utkání mládeže a dospělých, jednotlivců a družstev.

MLÁDEŽ

Středa, Pátek: 17:00 – 18:30

DOSPĚLÍ

Pondělí, Středa, Pátek: 18:30 – 20:00

Dan Širák

Telefon: 603 733 634

Email: dan.sirak@seznam.cz


ODDÍL BASKETBAL

Petr Hořčička

Telefon: 602 460 044


ODDÍL KONDIČNÍ CVIČENÍ (Hrušková)

Zdravotní cvičení, rehabilitační a jógové prvky, rozhýbání páteře, kloubů a zpevnění celého těla. Využití balónů a dalšího náčiní.

Úterý:  18:00 – 19:00

Alena Hrušková

Telefon: 603 707 908

Email: alahru@seznam.cz